Praktyka Wakacyjna


w Starogardzie Gdańskim

Wydłużony nabór dla uczestników praktyk wakacyjnych

 

Chętni, którzy nie mogli lub nie zdążyli dołączyć do projektu pn. „Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim 2017 r.”, który odbędzie się w dniach 22 maja – 8 czerwca będą mieli na to szansę. Nabór na uczestników został wydłużony.

 Współczesny człowiek bardzo dużo czasu poświęca na naukę i pracę. W tej sytuacji szuka okazji do wypoczynku od męczącej codzienności. Wakacje to dla wielu młodych dobry czas na regenerację. Jednakże są wśród nich i tacy, którzy swój zapał i ambicję rozwijają cały czas. Potrafią połączyć odpoczynek z pracą. Idealnym rozwiązaniem dla takich osób jest właśnie Praktyka Wakacyjna! Ceń sobie niezależność i satysfakcję. Dołącz do nas już dziś! Wydłużymy właśnie dla Ciebie czas na zgłaszanie aplikacji!

W celu przesłania aplikacji uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się w serwisie www.praktykawakacyjna.starogard.pl zapoznania się z zasadami projektu, zalogowania się, a tym samym zaakceptowania regulaminu. Następnie uczestnicy przesyłają wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny zgodnie z treścią wybranych ofert praktyk wakacyjnych na adres: praktykawakacyjna@um.starogard.pl 

W ramach projektu Praktyka Wakacyjna kandydat może aplikować na trzy dowolne oferty. Odbyć natomiast może tylko jedną praktykę.

Po zgłoszeniu na kandydatów czeka trzeci etap projektu, który polegać będzie na przeprowadzeniu przez Fundatorów Praktyk rozmów kwalifikacyjnych lub innych form procesu rekrutacji z osobami, które zostały wybrane do udziału w tym etapie. Odbędzie się on w miejscu i czasie wyznaczonym przez poszczególnych fundatorów w porozumieniu z osobą zakwalifikowaną na rozmowę (uczestnikiem). Fundator zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w terminie 9 – 19 czerwiec 2017 r.

O ostatecznym wyborze laureatów Praktykantów decydują pracodawcy.

Listy przyjętych na praktyki ogłoszone zostaną 21 czerwca 2017 r. na stronie internetowej www.praktykawakacyjna.starogard.plRuszył drugi etap Programu „Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim 2017r.” Teraz kolej na Uczestników Programu czyli absolwentów szkół średnich i studiów wyższych z naszego Miasta. Od 26 kwietnia do 16 maja uczestnicy projektu będą mieli możliwość aplikowania na wybraną praktykę. W celu przesłania aplikacji uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się w serwisie www.praktykawakacyjna.starogard.pl oraz przesłania wymaganych dokumentów aplikacyjnych- CV i listu motywacyjnego zgodnie z treścią wybranych ofert praktyk wakacyjnych.

Kandydat może aplikować na trzy dowolne oferty w ramach Projektu Praktyka Wakacyjna, natomiast docelowo może odbyć jedną praktykę.

W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które są absolwentami szkół średnich i zawodowych lub studiów wyższych  (tj. Studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) w dowolnej formie (tj. studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych).
Absolwent to osoba, która ukończyła szkołę (średnia, wyższą) nie później niż 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do udziału w Projekcie „Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim 2017”
lub jest przyszłym absolwentem rocznika 2016/17, zamieszkałym w Starogardzie Gdańskim.

Bieżące informacje na stornie www.praktykawakacyjna.starogard.pl

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy praktykawakacyjna@um.starogard.pl z dopiskiem „Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim 2017r- Uczestnik” lub pod numerem telefonu +48 58 53 6135.

BO PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!


Zapraszamy! 

 


Informujemy, iż dnia 19 kwietnia 2017r., o godz 12:00, w sali 102 budynku Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim, odbędzie się spotkanie rozpoczynające kampanię Projektu Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim 2017r. Zgodnie z harmonogramem omówimy cały program i odpowiemy na wszelkie pytania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Fundatorów!

 


Szanowni Państwo,

Miasto Starogard Gdański przygotowuje pierwszą edycję „Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim 2017r.” Projekt ten ma na celu umożliwienie absolwentom szkół średnich i studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienia w przyszłości pierwszej pracy. Korzyści osiągną nie tylko Uczestnicy, ale i Fundatorzy Praktyk, którzy będą mogli zatrudnić Laureatów Praktyk w okresie od lipca do września 2017r. Organizatorem projektu jest Prezydent Miasta Starogard Gdąński Janusz Stankowiak. Projekt realizowany przy udziale Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związek Pracodawców.

Jako Organizatorzy, zajmiemy się promocją pracodawców, firm na terenie Starogardu Gdańskiego i okolic poprzez organizację kampanii promocyjno- informacyjnej Projektu.

Będziemy prekursorami rozwoju naszego regionu. Wspierać będziemy rozwijającą się gospodarkę, która jest otwarta na młode umysły.

Nie masz planów na wakacje?!
Dobre pomysły pojawią się u nas do końca kwietnia!

Potraktuj poważnie swoje marzenia i wystartuj w Projekcie!

Tegoroczny Projekt zapowiada się następująco:

HARMONOGRAM
„PRAKTYKA WAKACYJNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 2017”

10.IV- 21 IV

PRZYJMOWANIE DEKLARACJI UCZESTNICTWA PRZEZ FUNDATORÓW

19. IV

SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE KAMPANIĘ

24. IV

OGŁOSZENIE LISTY FUNDATORÓW NA STRONIE praktykawakacyjna.starogard.pl

26.IV- 16.V

URUCHOMIONA REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ PRZEZ UCZESTNIKÓW MOŻLIWOŚĆ APLIKOWANIA NA WYBRANĄ PRAKTYKĘ

9- 19.VI

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

21.VI

OGŁOSZENIE LISTY LAUREATÓW

26.VI

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT

3.VII

ROZPOCZĘCIE PRAKTYK

 

Zapraszamy!

Wydział Inicjatyw Gospodarczych
ul. Gdańska 6,
83-200 Starogard Gdański
tel.: 58 530 6135
e-mail: praktykawakacyjna@um.starogard.pl
strona www: praktykawakacyjna.starogard.pl